Đáp án bài 17 luyện tập cộng trừ số hữu tỉ toán 7 – hoc360.net

Ngày 23/02 năm 2019 | Tin mới | Tag:

bài 17 luyện tập cộng trừ số hữu tỉ toán 7 17. Dạng 6. Tìm phần lẻ của số hữu tỉ x, biết: Giải Share Tweet Email Related

Rate this post

bài 17 luyện tập cộng trừ số hữu tỉ toán 7

17. Dạng 6. Tìm phần lẻ của số hữu tỉ x, biết:

a)x = frac{{ - 5}}{4}

a)x = - 2frac{4}{9}.

Giải

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm