Đáp án Bài 164: Các dạng toán về các loại toán điển hình – Giải toán lớp 4

Rate this post

164. Thay tiền 6 tập giấy bằng tiền 10 quyển vở sẽ tính được.

Đáp số : 600 đồng một quyển vở

1 000 đồng một tập giấy

Loading…

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top