Đáp án bài 15 nhân chia số hữu tỉ – Toán lớp 7 – hoc360.net

Ngày 23/02 năm 2019 | Tin mới | Tag:

15. Cho x = a/b, y = c/d (y ≠ 0) là hai số hữu tỉ. Khi nào thì thương x/y là một số nguyên? Giải Share Tweet Email Related

Rate this post

15. Cho x = a/b, y = c/d (y ≠ 0) là hai số hữu tỉ. Khi nào thì thương x/y là một số nguyên?

Giải

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm