Đáp án Bài 137 : Các dạng toán về các loại toán điển hình – Giải toán lớp 4

Ngày 01/03 năm 2019 | Tin mới | Tag:

137. Số lẻ nhỏ nhất cộ hai chữ số là 11. Vậy số lớn gấp số bé 11 lần. Có 90 số có hai chữ số. Vậy hiệu giữa hai số đã cho là 90. 90 gấp số bé đã cho là : Loading... 11 – 1 = 10 (lần) Số bé đã cho là : 90 : 10 = 9 Số lớn đã cho là : 9 x 11= 99 Đáp số : 9 và...

Rate this post

137. Số lẻ nhỏ nhất cộ hai chữ số là 11. Vậy số lớn gấp số bé 11 lần.

Có 90 số có hai chữ số. Vậy hiệu giữa hai số đã cho là 90.

90 gấp số bé đã cho là :

Loading…

11 – 1 = 10 (lần)

Số bé đã cho là :

90 : 10 = 9

Số lớn đã cho là :

9 x 11= 99

Đáp số : 9 và 99

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm