Đáp án bài 130, phần 7, Các số trong phạm vi 10 – Toán nâng cao lớp 1

Ngày 17/03 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Đáp án bài 130 Các số trong phạm vi 10 Bài 130. Lan có cả bi xanh và bi đỏ (số lượng lớn hơn 0), tổng hai loại bằng 4. 4 = 4 + 0 = 3 + 1 = 2 + 2 Bi xanh nhiều hơn bi đỏ. Vậy bi xanh là 3 viên, bi đỏ là 1 viên. Share Tweet Email Related

Rate this post

Đáp án bài 130 Các số trong phạm vi 10

Bài 130.

Lan có cả bi xanh và bi đỏ (số lượng lớn hơn 0), tổng hai loại bằng 4.

4 = 4 + 0 = 3 + 1 = 2 + 2

Bi xanh nhiều hơn bi đỏ.

Vậy bi xanh là 3 viên, bi đỏ là 1 viên.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm