Đáp án bài 13 – Tìm hai số khi biết tổng và hiệu (phần 2)

Ngày 22/12 năm 2018 | Tin mới | Tag:

Bài số 13 Ta biết rằng hai số chẵn liên tiếp hơn kém nhau 2 đơn vị. Theo đề bài ta cần tìm hai số chẵn mà ở giữa chúng còn có 5 số chẵn nên tổng cộng là 7 số chẵn. Vậy giữa hai số chẵn cần tìm sẽ có “khoảng”, mỗi “khoảng” bằng 2. Hiệu của hai số chẵn cần...

Rate this post

Bài số 13

Ta biết rằng hai số chẵn liên tiếp hơn kém nhau 2 đơn vị. Theo đề bài ta cần tìm hai số chẵn mà ở giữa chúng còn có 5 số chẵn nên tổng cộng là 7 số chẵn.

Vậy giữa hai số chẵn cần tìm sẽ có “khoảng”, mỗi “khoảng” bằng 2.

Hiệu của hai số chẵn cần tìm bằng:

2 × 6 = 12

Số chẵn cần tìm thứ nhất là:

(216 – 12) : 2 = 102

Số chẵn cần tìm thứ hai là:

216 – 102 = 114

Đáp số: 102; 114

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm