Đáp án bài 13 – Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó (P1)

| Tin mới | Tag:
Rate this post

Hướng dẫn giải bài 13

Hướng dẫn giải bài 13

14 cây gồm:

3 – 2 = 1 (phần)

Số cây của tổ một trồng là:

14 × 3 = 42 (cây)

Số cây của tổ hai trồng là:

14 × 4 = 56 (cây)

Số cây của tổ ba trồng là:

56 : 2 = 28 (cây)

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận