Đáp án bài 13.3 – bài tập về phản ứng hóa học – SBT Hóa học 8

Ngày 09/01 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Đáp án bài 13.3 – bài tập về phản ứng hóa học – SBT Hóa học 8 Bài 13.3 : Mỗi phản ứng xảy ra với một nguyên tử kẽm và hai phân tử axit clohiđric. Sau phản ứng tạo ra một phân tử kẽm clorua và một phân tử hiđro Share Tweet Email Related

Rate this post

Đáp án bài 13.3 – bài tập về phản ứng hóa học – SBT Hóa học 8

Bài 13.3 :

Mỗi phản ứng xảy ra với một nguyên tử kẽm và hai phân tử axit clohiđric. Sau phản ứng tạo ra một phân tử kẽm clorua và một phân tử hiđro

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm