Đáp án bài 13.2 – bài tập về phản ứng hóa học – SBT Hóa học 8

Ngày 11/01 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Đáp án bài 13.2 – bài tập về phản ứng hóa học – SBT Hóa học 8 Bài 13.2 : a) Chất phản ứng : khí hiđro, khí clo. Sản phẩm : axit clohiđric. b) Trước phản ứng : hai nguyên tử H liên kết với nhau, hai nguyên tử Cl liên kết với nhau. Sau phản ứng : mỗi nguyên tử H liên kết...

Rate this post

Đáp án bài 13.2 – bài tập về phản ứng hóa học – SBT Hóa học 8

Bài 13.2 :

a) Chất phản ứng : khí hiđro, khí clo.

Sản phẩm : axit clohiđric.

b) Trước phản ứng : hai nguyên tử H liên kết với nhau, hai nguyên tử Cl liên kết với nhau. Sau phản ứng : mỗi nguyên tử H liên kết với một nguyên tử Cl.

Phân tử H_2 và phân tử {Cl}_2 biến đổi.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm