Đáp án bài 12 – Tìm hai số khi biết tổng và hiệu (phần 2)

Rate this post

Bài số 12

Hai số lẻ liên tiếp hơn kém nhau 2 đơn vị. Vậy hai số lẻ cần tìm có tổng bằng 308 và hiệu bằng 2

Số bé là:

(308 – 2) : 2 = 153

Số lớn là:

153 + 2 = 155

Đáp số: 153; 155

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top