Đáp án bài 11 – Tìm hai số khi biết tổng và hiệu (phần 2)

Ngày 21/02 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Bài số 11 Theo đề bài ta có: Tổng số thứ hai cần tìm bằng: 2010 : 2 = 1005 Số bé cần tìm bằng: (1005 – 129) : 2 = 438 Số lớn cần tìm bằng: 438 + 129 = 567 Đáp số: 438; 567 Share Tweet Email Related

Rate this post

Bài số 11

Theo đề bài ta có:

Bài số 11

Tổng số thứ hai cần tìm bằng:

2010 : 2 = 1005

Số bé cần tìm bằng:

(1005 – 129) : 2 = 438

Số lớn cần tìm bằng:

438 + 129 = 567

Đáp số: 438; 567

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm