Đáp án Bài 11 : Các dạng toán về số tự nhiên – Toán lớp 4

Ngày 14/03 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Bài 11. Ta xét trường hợp các số (theo yêu cầu của bài) mà khi viết chỉ sử dụng hai chữ số là 1 và 2 và có chữ số hàng trăm nghìn là 1, ta có 9 số sau : 111222, 112122, 112212, 112221, 121 122, 121212, 121221, 122121, 122211. Vì ba chữ số 1 đều có thể kết hợp với chín chữ số...

Rate this post

Bài 11. Ta xét trường hợp các số (theo yêu cầu của bài) mà khi viết chỉ sử dụng hai chữ số là 1 và 2 và có chữ số hàng trăm nghìn là 1, ta có 9 số sau :

111222, 112122, 112212, 112221, 121 122, 121212, 121221, 122121, 122211.

Vì ba chữ số 1 đều có thể kết hợp với chín chữ số khác 1 từ 0 đến 9 nên số lượng số có sáu chữ số có hàng nghìn là 1, có ba chữ số 1 và ba chữ số còn lại giông nhau là :

9 x 9 = 81 (số).

Vì chín chữ số từ 1 đến 9 đều có thể đứng ở hàng trăm nghìn nên số lượng số có sáu chữ số mà khi viết chỉ sử dụng hai chữ số mỗi chữ số viết ba lần là :

81 x 9 = 729 (số)

Đáp số : 729 số

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm