Đáp án Bài 108 : Các dạng toán về các loại toán điển hình – Giải toán lớp 4

| Tin mới | Tag:
Rate this post

108. Khi giảm số lớn hai lần, giữ nguyên số bé thì thương hai số là 5. Vậy nếu giữ nguyên cả hai số thì thương giữa hai số sẽ là :

5 x 2 = 10 (lần)

Ta có sơ đồ :

Loading…

số bé là :

153 : ( 10 – 1 ) = 17

Số lớn là :

17 + 153 = 170

Đáp số : 17 và 170

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận