Đáp án bài 10 – Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó (P1)

Ngày 14/03 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Hướng dẫn giải bài 10 Số công nhân của tổ một nhiều hơn tổ hai là: 20 + (20 – 4) = 36 (công nhân) Vì tổ một có số công nhân gấp 3 lần tổ hai nên hiệu số phần bằng nhau là: 3 – 1 = 2(phần) Số công nhân của tổ hai là: 36 : 2 = 18 (công nhân) Số công nhân của tổ một...

Rate this post

Hướng dẫn giải bài 10

Hướng dẫn giải bài 10

Số công nhân của tổ một nhiều hơn tổ hai là:

20 + (20 – 4) = 36 (công nhân)

Vì tổ một có số công nhân gấp 3 lần tổ hai nên hiệu số phần bằng nhau là:

3 – 1 = 2(phần)

Số công nhân của tổ hai là:

36 : 2 = 18 (công nhân)

Số công nhân của tổ một là:

18 + 36 = 54 (công nhân)

Đáp số: Tổ một: 54 công nhân

Tổ hai: 18 công nhân

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm