Đáp án bài 1 đề thi vào lớp 10 Toán THPT Hải Dương 2009 -2010

Ngày 23/02 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Đáp án bài 1 đề thi vào lớp 10 Toán THPT Hải Dương 2009 -2010 Bài 1 : a) Ta có : ( x – 1 ) / 2 + 1 = ( x + 1) / 4 <=> 2(x – 1) + 4 = x + 1 <=> x = – 1 Vậy tập nghiệm của phương trình S = { – 1} b) Ta có : Vậy nghiệm của hệ (x;y) = ( 10; 5) Share Tweet Email Related

Rate this post

Đáp án bài 1 đề thi vào lớp 10 Toán THPT Hải Dương 2009 -2010

Bài 1 :

a) Ta có : ( x – 1 ) / 2 + 1 = ( x + 1) / 4

<=> 2(x – 1) + 4 = x + 1 <=> x = – 1

Vậy tập nghiệm của phương trình S = { – 1}

b) Ta có :

Đáp án bài 1 đề Toán 10 THPT HD

Vậy nghiệm của hệ (x;y) = ( 10; 5)

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm