Đáp án bài 1 đề thi vào lớp 10 Toán THPT Hải Dương 2009 -2010

Rate this post

Đáp án bài 1 đề thi vào lớp 10 Toán THPT Hải Dương 2009 -2010

Bài 1 :

a) Ta có : ( x – 1 ) / 2 + 1 = ( x + 1) / 4

<=> 2(x – 1) + 4 = x + 1 <=> x = – 1

Vậy tập nghiệm của phương trình S = { – 1}

b) Ta có :

Đáp án bài 1 đề Toán 10 THPT HD

Vậy nghiệm của hệ (x;y) = ( 10; 5)

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top