Đáp án bài 1 đề thi lớp 10 Toán chuyên Lam Sơn Thanh Hóa 2009-2010

Ngày 21/02 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Đáp án bài 1 đề thi lớp 10 Toán chuyên Lam Sơn Thanh Hóa 2009-2010 Bài 1 : 1) Điều kiện : x ≥ 0; x ≠ 1 2) T lớn nhất khi + x – 1 nhỏ nhất, điều này xảy ra khi x = 0 Vậy T lớn nhất bằng 2. Share Tweet Email Related

Rate this post

Đáp án bài 1 đề thi lớp 10 Toán chuyên Lam Sơn Thanh Hóa 2009-2010

Bài 1 :

1) Điều kiện : x ≥ 0; x ≠ 1

2) T lớn nhất khi x^2 + x – 1 nhỏ nhất, điều này xảy ra khi x = 0

Vậy T lớn nhất bằng 2.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm