Đáp án bài 1 đề thi học sinh giỏi Toán lớp 1 – Đề số 1

Ngày 16/02 năm 2019 | Tin mới | Tag:

ĐÁP ÁN Bài 1. a) Các số từ 10 đến 1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 b) c) Cách đọc số: 5: năm; 7: bảy 4: bốn; 3: ba; 8: tám. Share Tweet Email Related

Rate this post

ĐÁP ÁN

Bài 1.

a) Các số từ 10 đến 1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

b)

c) Cách đọc số: 5: năm; 7: bảy 4: bốn;

3: ba; 8: tám.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm