Đáp án bài 1 – Các bài toán về số tự nhiên và các phép toán về số tự nhiên lớp 4 – Phần 3

Ngày 27/02 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Lời giải bài 1 Ngày thứ hai tổ nông dân thu hoạch được: 9660 : 2 = 4830 (kg) Ngày thứ ba tổ nông dân thu hoạch được: 4830 X 3 = 14490 (kg) Cả ba ngày tổ nông dân thu hoạch được: 9660 + 4830 + 14490 = 28980 (kg) Đáp số: 28980 kg thóc. Share Tweet Email Related

Rate this post

Lời giải bài 1

Ngày thứ hai tổ nông dân thu hoạch được:

9660 : 2 = 4830 (kg)

Ngày thứ ba tổ nông dân thu hoạch được:

4830 X 3 = 14490 (kg)

Cả ba ngày tổ nông dân thu hoạch được:

9660 + 4830 + 14490 = 28980 (kg)

Đáp số: 28980 kg thóc.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm