Cộng, trừ và nhân số phức – Kiến thức cần nhớ – Bài tập giải tích 12

Rate this post

KIẾN THỨC CẦN NHỚ:

1. Phép cộng và phép trừ

Phép cộng và phép trừ hai số phức được thực hiện theo quy tắc cộng, trừ đa thức.

Tổng quát:

(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i ;

(a + bi) – (c + di) = (a – c) + (b – d)i.

Hướng dẫn giải bài tập Cộng, trừ và nhân số phức tại đây.

2. Phép nhân

Phép nhân hai số phức được thực hiện theo quy tấc nhàn da thức rồi thay i^{2} = -1 trong kết quả nhận được.

( a + bi )( c + di ) = (ac – bd) + (ad + bc)i

Chú ý: Phép cộng và phép nhân các số phức có tất cả các tính chất của phép cộng và phép nhân các số thực.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top