Câu 30 : Các dạng toán về hình học – Giải Toán lớp 4

Ngày 21/02 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Câu 30 .Hai (miếng tôn) hình chữ nhật có kích thước gấp nhau bốn lần thì diện tích của chúng gấp nhau số lần là : 4 x 4 = 16 (lần) Chúng lại được cắt ra từ cùng một lá tôn nên khối lượng của chúng cũng gấp nhau 16 lần. 3 kg bằng mấy lần khối lượng miếng tôn nhỏ...

Rate this post

Câu 30 .Hai (miếng tôn) hình chữ nhật có kích thước gấp nhau bốn lần thì diện tích của chúng gấp nhau số lần là :

4 x 4 = 16 (lần)

Chúng lại được cắt ra từ cùng một lá tôn nên khối lượng của chúng cũng gấp nhau 16 lần.

3 kg bằng mấy lần khối lượng miếng tôn nhỏ ?

16 -1 = 15 (lần)

3 kg = 3 000 g Khối lượng miếng tôn nhỏ là :

3 000 : 15 = 200 (g)

Khối lượng miếng tôn lớn là :

3 000 + 200 = 3 200 (g)

Đáp số: 200 g và 3 200 g

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm