Câu 3 : Các dạng toán về hình học – Giải Toán lớp 4

| Tin mới | Tag:
Rate this post

Câu 3. a) Hình chữ nhật có hai chiều dài bằng nhau và song song với nhau, hai chiều rộng song song với nhau và bằng nhau (và có 4 góc vuông) nên câu a đúng.

b) Hình thoi có hai cặp cạnh đối nhau song song với nhau và bằng nhau lại có 4 cạnh bằng nhau nên câu b) đúng

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận