Câu 29 : Các dạng toán về hình học – Giải Toán lớp 4

Ngày 09/12 năm 2018 | Tin mới | Tag:

Câu 29. Hai miếng tôn hình vuông có kích thước (số đo cạnh) gấp nhaù ba lần thì diện tích của chúng gấp nhau chín lần. ( Xem bài 201). Chúng lại được cắt ra từ cùng một lá tôn nên khối lượng của chúng cũng gấp nhau chín lần. Ta có sơ đồ : Khối lượng miếng tôn nhỏ...

Rate this post

Câu 29. Hai miếng tôn hình vuông có kích thước (số đo cạnh) gấp nhaù ba lần thì diện tích của chúng gấp nhau chín lần. ( Xem bài 201). Chúng lại được cắt ra từ cùng một lá tôn nên khối lượng của chúng cũng gấp nhau chín lần.

Ta có sơ đồ :

Khối lượng miếng tôn nhỏ là :

2 000 : ( 9 + 1 ) = 200 (g)

Khối lượng miếng tôn lớn là :

2 000 – 200 = 1800 (g)

Đáp số : 200 g và 1 800 g

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm