Bài tập nâng cao Tiếng Việt 2 – Tuần 34: Phần Luyện từ và câu – Tiếng Việt 2 nâng cao

Ngày 04/02 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Bài tập luyện ta luyện từ và câu lớp 2 Tuần 34: Phần B – Luyện từ và câu MỞ RỘNG VỎN TỪ : TỪ NGỮ CHỈ NGHÈ NGHIỆP 1. Với mỗi từ sau, hãy tìm một từ trái nghĩa : gan dạ, chăm chỉ, thông minh, lạc quan 2. Điền vào chỗ trống từ trái nghĩa với từ in đậm để hoàn...

Rate this post

Bài tập luyện ta luyện từ và câu lớp 2

Tuần 34: Phần B – Luyện từ và câu

MỞ RỘNG VỎN TỪ : TỪ NGỮ CHỈ NGHÈ NGHIỆP

1. Với mỗi từ sau, hãy tìm một từ trái nghĩa : gan dạ, chăm chỉ, thông minh, lạc quan

2. Điền vào chỗ trống từ trái nghĩa với từ in đậm để hoàn chỉnh thành ngữ sau :

a) Trên kính … nhường.

b) … ấm ngoài êm.

c) Chấn cứng đá … .

d) … thác xuống ghềnh.

3. Tìm 3 từ (từ gồm 2 tiếng) chỉ nghề nghiệp có tiếng thợ mở đầu (M : thợ nề) ; 3 từ chỉ nghề nghiệp có tiếng viên đứng sau (M : giáo viên).

Hướng dẫn làm bài

1. Các từ trái nghĩa tìm được :

gan dạ – hèn nhát; chăm chỉ – lười biếng; thông minh – đần độn ; lạc quan – bỉ quàn.

2. Các thành ngữ đã điền từ trái nghĩa :

a) Trên kính dưới nhường.

b) Trong ấm ngoài êm.

c) Chân cứng đá mềm.

d) Lên thác xuống ghềnh.

3. – Ba từ có tiếng thợ mở đầu : thợ may, thợ mộc, thợ hàn.

– Ba từ có tiếng viên đứng sau : giảng viên, nhân viên, xã viên.

Tham khảo các ví dụ trên, em tự tìm các từ của mình.

Xem thêm Bài tập nâng cao Tiếng Việt 2 – Tuần 34 Phần Tập làm văn tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm