Bài 12 : Luyện tập Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein – Giải Bài tập Sách Giáo khoa Hóa học 12

Ngày 12/03 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Luyện tập amin, amino axit và protein I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – So sánh, củng cố kiến thức về cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein. – Rèn luyện kĩ năng viết phương trình hóa học và giải thích tính chất của amin, amino axit và protein. II. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP...

Rate this post

Luyện tập amin, amino axit và protein

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

– So sánh, củng cố kiến thức về cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein.

– Rèn luyện kĩ năng viết phương trình hóa học và giải thích tính chất của amin, amino axit và protein.

II. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP (SGK)

Bài 1 (Trang 58, SGK)

Dung dịch CH_3CH_2CH_2NH_2 làm đổi màu quỳ tím thành xanh.

Vì vậy, chúng ta chọn C.

Bài 2 (Trang 58, SGK)

C_2H_5NH_2 trong H_2O không phản ứng với NaOH.

Vì vậy, chúng ta chọn C.

Bài 3 (Trang 58, SGK)

Các phương trình hóa học của tirozin:

Bài 4 (Trang 58, SGK)

a.

b.

Bài 5 (Trang 58, SGK)

b. Các đồng phân thay đổi vị trí nhóm amino:

Các đồng phân thay đổi gốc hiđrocacbon và nhóm amino vẫn ở vị trí alpha :

>> Xem thêm Bài 13 : Đại cương về Polime tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:AMIN · amino axit và protein · Giải Bài tập Sách Giáo khoa Hóa học 12 · Luyện tập

Có thể bạn quan tâm